Стрічка новин:

Україна

Зеленогайський  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.

Новоселицької міської ради

Чернівецького району Чернівецької області

Код ЄДРПОУ 21450144, вул. Остапа Вишні, 39-а с.Зелений Гай, індекс 60307

тел.(03733)64240 e-mail: z_gznz@ua.fm


 

«__»___________2021                   НАКАЗ                                  №_____

 

Про створення безпечного і здорового

освітнього середовища в Зеленогайському

ЗЗСО І-ІІІ ст.  у 2021/2022 н.р.

 

Згідно із Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Указом Президента України від 25 травня 2020 року №195/2020 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі», відповідно до Конвенції ООН про права дитини, наказу МОН від 09.01.2019 №17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів середньої освіти», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» від 18.02.2018 №2657-VIII, Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229, листа МОН від 18.05.2018 №1/11-5480, методичним рекомендаціям щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами, Закону України «Протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 №3799- І, на виконання Указу Президента України від 18.05.2019 №2892019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», наказу МОН від 29.07.2019 №1038 «Про внесення змін до наказу МОН від 16.06.2015 № 641», наказу МОН від 29.07.2019 №1038 «Про внесення змін до наказу МОН від 16.06.2015 № 641», наказу МОН від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», листа Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 16.08.2021 №243 від “Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”, листа МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 “Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)”, впровадження концепції «Безпечна і дружня до дитини школа» від 14.08.2020 №1/9-430,  заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України», з метою організації роботи щодо профілактики правопорушень, запобігання злочинності, безпеки життєдіяльності, попередження насильства в сім’ї над дітьми, виховання в учнів таких цінностей як толерантність, повага, порядність, гармонійне спілкування та співіснування у суспільстві, виховання поваги до Конституції держави законодавства, державних символів – Герба, Прапору, Гімну, поваги та любов до державної мови, забезпечення комфортних умов навчання та праці, створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства, з метою попередження поширення негативних явищ в учнівському середовищі

 

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити комплексний План заходів щодо розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі у 2021/2022 навчальному році, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок (Додаток).
 2. Створити постійно діючу комісію з виявлення фактів булінгу та реагування на них у складі:

Ткач О.В., директора закладу – голова комісії;

Дирда В.Д., заступника директора з  виховної роботи – заступник голови комісії;

Лакуста А.В. – соціального педагога закладу;

класного керівника класу, в якому виявлено факт булінгу (за потребою).

2.1.         Членам постійно діючої комісії:

   Після отримання повідомлення про факт булінгу невідкладно реагувати шляхом проведення внутрішнього розслідування, індивідуальної роботи з учасниками булінгу, проведення нарад тощо.

 1. Призначити Дирду В.Д., заступника директора з виховної роботи, відповідальною за проведення з учасниками освітнього процесу виховної роботи із запобігання домашньому насильству.
 2. Заступнику директора з виховної роботи Дирді В.Д.:

4.1.Ознайомити педагогічних працівників з   листом МОН України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)» та Планом заходів створення у 2021/2022 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок.

4.2. Проводити спільну просвітницьку роботу з відповідними службами з питань створення безпечного середовища серед учнів та підлітків, батьків, вчителів.

Постійно, упродовж 2021/2022 навчального року

4.3. Контролювати поведінку дітей, взаємовідносини між учнями, між учнями та вчителями.

Постійно, упродовж 2021/2022 навчального року

4.4. Своєчасно виявляти батьків або осіб, що їх замінюють, які ухиляються від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо створення належних умов для життя, навчання та виховання учнів та вжити заходів корекції та впливу

Постійно, упродовж 2021/2022 навчального року

4.5. Здійснювати контроль за виконанням   закладу комплексного Плану заходів створення у 2021/2022 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської  молоді ціннісних життєвих навичок та надавати оперативну інформацію з цього питання на оперативних нарадах із вчителями

Постійно, упродовж 2021/2022 навчального року

4.6. Проводити моніторинг безпечності та комфортності освітнього середовища закладу шляхом опитування, анкетування за критеріями ДСЯО

Постійно, упродовж 2021/2022 навчального року

 1. Працівникам закладу:

5.1. Забезпечити виконання комплексного Плану заходів створення у 2021/2022 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок

Постійно, упродовж 2021/2022 навчального року

5.2.Формувати в учасників освітнього процесу толерантне ставлення одне до одного.

Постійно, упродовж 2021/2022 навчального року

5.3. Не допускати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження їхньої честі, гідності та інших форм насильства (фізичного або психічного)

Постійно, упродовж 2021/2022 навчального року

6.Класним керівникам 1-11 класів:

6.1.Забезпечити щоденний контроль за станом кожної дитини з метою попередження проявів насильства, булінгу абоінших негативних явищ.

Постійно, упродовж 2021/2022 навчального року

6.2. Створювати позитивну атмосферу в учнівському колективі.

Постійно, упродовж 2021/2022 навчального року

6.3. Терміново повідомляти адміністрацію закладу освіти щодо порушень правил безпечного освітнього простору.

Постійно, упродовж 2021/2022 навчального року

6.4. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед учнів та батьків щодо створення безпечного освітнього середовища через різноманітні форми роботи.

Постійно, упродовж 2021/2022 навчального року

6.5. Формувати безпечний освітній простір шляхом створення позитивного мікроклімату класу, оволодіння учнями навичок безпечної поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії.

Постійно, упродовж 2021/2022 навчального року

6.6. При складанні планів виховної роботи класного керівника на 2021/2022 навчальний рік передбачити дієві заходи і форми роботи з профілактики булінгу, дитячих правопорушень та бездоглядності.

6.7. Розробити спільно з учнями Правила поведінки учнів класу, розмістити їх у класних куточках, мотивувати учнів до їх дотримання.

До 17.09.2021 року

 1. Практичному психологу Сольській У.П..:

7.1.      Забезпечити проведення просвітницької, профілактичної та діагностичної роботи щодо попередження проявів булінгу в учнівському середовищі.

Постійно, упродовж 2021/2022 навчального року

7.2.      Проводити просвітницьку роботу з батьками та педагогами щодо попередження проявів булінгу в учнівському середовищі, запобігання та протидії домашньому насильству (згідно з розробленими заходами).

Постійно, упродовж 2021/2022 навчального року

7.3.      У випадках виявлення дітей, які постраждали від насильства, жорстокості, цькування, проводити з ними корекційну роботу та невідкладно повідомляти адміністрацію закладу.

Постійно, упродовж 2021/2022 навчального року

 

 1. 6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

               Директорка                                                                                                                            О.В. Ткач

Актуально

Профорієнтація

Корисні посилання

 

 

Хмарина тегів

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.

Архів
Статистика
 • 0
 • 0
 • 13
 • 2
 • 0